Kursus


"Brug Bevægelse"

Kursus oprettes kun ved efterspørgsel. Så henvend jer endelig hvis I er interesseret.

Udrust lærere og pædagoger med kortere og længere bevægelsesindslag i undervisningen, som har faglig relevans.

Sted: din skole

Kursets indhold:

  • Stimuler hjernen rigtigt før undervisning
  • Korte undervisningsindslag
  • Længere undervisningsindslag

Pris: Efter aftale